-Contractes de treball
-Assurances Socials
-Nòmines
-Altes i baixes
-Finiment
-Tràmits relacionats amb la Seguretat Social
-ERTOs
-Atenció a requeriments de la Seguretat Social

Call Now Button