Assessoria fiscal

-Autònoms i PYMES
-Presentació d’impostos (gral.)
-Presentació d’impostos en les administracions forals
-Declaracions de Renda
-Contestacions a requeriments de la AEAT
-Impostos especials: ISPVEE
-Impostos autonòmics: Successions i Donacions

Comptabilitat

-Conciliació bancaria
-Control de facturació
-Control de cobraments i pagaments
-Llibres oficials
-Comptes anuals i memòria

Call Now Button